HHTQTM.COM Thuyết Minh MXH HHNINJA

Tên miền chính: hhninja1.tv

Tên miền rút gọn, cập nhật tên miền mới nhất không bị chặn: hhtq.xyz

Tên miền cũ: hhninja.xyz, hhninja.tv


Mạng xã hội HHNINJA

Tổng số bài đăng: 5,794

Tổng số đạo hữu đăng bài: 239

Tổng số lượt xem bài đăng: 210,552

Tổng số lượt thích bài đăng: 71,690


Tổng số phim: 500

Phim 2D: 255

Phim 3D: 245

Phim lẻ: 27

Phim bộ: 473

Đang cập nhật: 148

Hoàn thành: 352

Tổng số bình luận: 200,929

Tổng số icon phát/Tổng số đạo hữu nhận icon: 3,471/1,375

Tổng số đạo hữu: 9,910

Phàm Nhân: 2,711

Luyện Khí Kỳ: 6,518

Trúc Cơ Kỳ: 573

Kết Đan Kỳ: 54

Nguyên Anh Kỳ: 15

Hóa Thần Kỳ: 11

Luyện Hư Kỳ: 6

Hợp Thể Kỳ: 6

Đại Thừa Kỳ: 3

Độ Kiếp Kỳ: 0

Ngụy Tiên/Huyền Tiên/Địa Tiên: 3

Chân Tiên Cảnh: 1

Kim Tiên Cảnh: 7

Thái Ất Cảnh: 0

Đại La Cảnh: 1

Đạo Tổ Cảnh: 0

Hỗn Độn Đạo Tổ: 0

Thiên Đạo: 1

north